Uzaktan eğitim yazılım


slide1
Uzaktan Temel İşsağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Yazılımı

 

5 Dakikada Binlerce personeli olan işyerlerine Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini başlatabilir ,

 

Gerekli olan saat kadar eğitim verebilir. ve geniş raporlama alabilirsiniz. ( Az Tehlikeli, Tehlikeli , Çok Tehlikeli  8-12-16 Saat )
 
– Kurumunuza özelleştirilmiş Yazılım  ( Logo Görseller)
– Eğitim sonu Raporlama
– Firmalara özel eğitim planlama
– Az Tehlikeli , Tehlikeli , Çok Tehlikeli Tüm ders içerikleri 
– Binlerce çalışan için 5 Dakikada eğitim başlatma imkanı
– İçerik Güncelleme  özelliği
– Yeni kurs yada ders açma özelliği
 
 
 
 
6331 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Uzaktan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

EĞİTİM KONULARI

Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları

 • Meslek Hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım,
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma